• Córrego: (48) 99132-7757 | (48) 98826-4980 | Cachoeira: (48) 99164-2902

  • Home
  • Modalidades e Horários

MODALIDADES E HORÁRIOS.Unidade: Córrego Grande

Jiu-Jitsu Adulto

Jiu-Jitsu Kids

Muay Thai AdultoUnidade: Cachoeira Bom Jesus

Jiu-Jitsu Adulto

Jiu-Jitsu Kids